Hardangerväv
Bredd 140 cm
Veronaväv
Finns i blått
Svealinne
Finns i oblekt och julrött.
Juteväv
6 tr/cm Bredd: 102 cm
Aidaväv
Finns i finaida 5,4 tr/cm och pärlaida .